Privacy Statement

Koninklijke ERU hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document omschrijven we hoe wij omgaan met persoonsgegevens die door ons worden verzameld.

Bescherming
Koninklijke ERU doet er alles aan om privacy te waarborgen en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor het afhandelen van vragen, suggesties, klachten, etc. die wij via het contactformulier op onze website ontvangen. Het betreft de volgende gegevens:

  • Voor + achternaam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • E-mailadres.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Koninklijke ERU verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Informatie Google Analytics
Koninklijke ERU maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Koninklijke ERU heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens. Om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Koninklijke ERU:

  • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ uitgezet.

Verder zal er geen gebruik gemaakt worden van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.

Cookies zonder toestemming
ERU Specialiteitskazen maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Voor deze cookies hoeft u als gebruiker geen toestemming te geven. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Men spreek van functionele cookies om aan te geven dat de cookie een functionele rol binnen de website speelt: een login onthouden of vastleggen dat een andere cookie wel of niet mag worden gezet. Ook worden er analytische cookies geplaatst om zo het bezoekersgedrag -zonder identiteit- te analyseren. Deze cookies worden voor analyse doeleinden ingezet om de website te verbeteren.

Cookies met toestemming
ERU Specialiteitskazen maakt ook gebruik van tracking cookies, waar wij uw toestemming voor willen vragen. Zo hebben wij op deze website een Facebook Pixel geplaatst ten behoeve van commerciële banners welke u mogelijk heeft gezien. Deze Pixel wordt opgeslagen om bij te houden welke advertenties u al heeft gezien en hoe vaak. Daarnaast wordt deze informatie opgeslagen om de getoonde informatie/advertenties zoveel mogelijk op uw interesses aan te laten sluiten. Uw gegevens van het Facebook Pixel worden maximaal 180 dagen bewaard, daarna gaat de data verloren.

Bewaartermijn
Koninklijke ERU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Koninklijke ERU of door een van onze verwerkers.

Informatie
Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:
Koninklijke ERU
Middellandse Zee 7
3446 CG WOERDEN
0348 – 578 411